Antirookbeleid

De Nederlandse overheid voert een antrirookbeleid (ook wel niet-rokenbeleid genoemd). De reden hiervoor is dat roken schadelijk is voor de gezondheid. Door de invoering van een aantal nieuwe regels hoopt de overheid te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. Daarnaast hoopt ze dat zoveel mogelijk rokers stoppen. Een derde reden voor de overheid om nieuwe barrières ten aanzien van het roken op te werpen is dat ze vindt dat meerokers moeten worden beschermd tegen tabaksrook.

Sinds 20 mei 2016 zijn in en kader van het antirookbeleid een aantal nieuwe regels van kracht. Zo mag er sinds die datum geen reclame meer worden gemaakt voor tabaksproducten. Ook staan er sinds mei 2016 op elk pakje sigaretten en shag opzichtige gezondheidswaarschuwingen met ‘schokkende’ plaatjes, die bedoeld zijn om (potentiële) rokers af te schrikken. Een jaar na de introductie wees onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid al uit dat de ‘enge’ plaatjes nauwelijks effect sorteerden. https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/item/afschrikwekkende-plaatjes-op-sigarettenpakjes-werken-nauwelijks/

In het kader van het Nationaal Preventieakkoord worden met ingang van 2020 een aantal nieuwe beperkingen van kracht. Zo worden winkeliers verplicht om rookwaren uit het zicht te halen. Daarnaast wordt het aantal plaatsen waar nog mag worden gerookt drastisch ingeperkt. Een andere maatregel is de aciijnsverhoging die per 1 april 2020 ingaat. Een pakje sigaretten van twintig stuks wordt met ingang van die datum een euro duurder.

De antirookbeleid en de bijbehorende maatrgelen in het kader van het Nationaal Preventieakkoord moeten ertoe leiden dat in 2040 de eerste rookvrije generatie opgroeit.

« Terug naar overzicht
Zoeken