Hou ons in de buurt!

De actie Hou ons in de buurt! is een in 2019 in gang gezette campagne om het publiek ervan bewust te maken dat veel kleine ondernemers in de problemen komen door de plannen van het kabinet om roken aan banden te leggen (tabaksontmoedigingsbeleid). Een van de instrumenten die de nationale overheid daarbij hanteert is het Nationaal Preventieakkoord.

Hou ons in de buurt! is een initiatief van de brancheorganisatie voor de tabaks- en gemaksdetailhandel (NSO). Bij de NSO is een groot deel van de ruim 1500 tabaksspeciaalzaken in Nederland aangesloten. Veel van deze kleine winkeliers begrijpen heel goed dat er iets moet gebeuren, maar de manier waarop het kabinet de branche bejegent, baart velen van hun grote zorgen.

Menigeen is zelfs bang dat door het anti-rookbeleid een faillissement onafwendbaar wordt. ‘Hou ons in de buurt!’ ontleent haar naam aan het feit dat de kleine tabakswinkels vaak een belangrijke sociaal-maatschappelijke rol vervullen in wijken en buurten. Deze buurtfunctie komt in veel gevallen onder druk te staan door de plannen van het kabinet.

Voor winkeliers die in de buurt van de grens met Nederland of Duitsland gevestigd zijn, is het nu al duidelijk dat hun omzetten fors lager worden als de maatregelen in het Nationaal Preventieakkoord vanaf 2020 daadwerkelijk van kracht worden. Het accijnsbeleid van het kabinet, waardoor de prijs van een pakje sigaretten of shag in Nederland fors duurder wordt, maakt het voor rokers immers aantrekkelijk om hun rookwaar over de grens in te kopen. Kleine zelfstandigen in de tabaksbranche – vaak aangesloten bij een landelijke keten – worden verder geconfronteerd met hoge kosten om de fysieke maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn om het ontmoedigingsbeleid van het kabinet vorm te geven.

‘Hou ons in de buurt!’ is sinds de introductie in de eerste helft van 2019 breed opgepakt in zowel de landelijke als de lokale media.

« Terug naar overzicht
Zoeken