Nationaal Preventieakkoord

Het Nationaal Preventieakkoord is een stelsel van afspraken die staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) namens het kabinet Rutte-III heeft gemaakt met meer dan 70 verschillende belangenorganisaties in Nederland. Het betreft onder meer koepelorganisaties van de zorg, bedrijven, gemeenten en onderwijsinstellingen.

Het Nationaal Preventieakkoord heeft tot doel om de schadelijke gevolgen van problematisch alcoholgebruik, roken en extreem overgewicht (obesitas) (lees: te veel en te vet eten in combinatie met te weinig beweging) aan banden te leggen.

Het kabinet wil voorts bewerkstelligen dat Nederland in 2040 voor het eerst een rookvrije generatie kent. Dat wil zeggen dat jongeren dan niet meer beginnen met roken. Het aantal volwassenen dat rookt moet volgens het Nationaal Preventieakkoord in 2040 zijn gedaald van 23 procent naar maximaal 5 procent.

Averechtse werking

De tabaksindustrie erkent dat vaststaat dat roken niet gezond is. Ze is echter van mening dat het akkoord zoals het er ligt een averechtse werking heeft. Concrete maatregelen inzake het onmoedigingsbeleid die in het kader van het Nationaal Preventieakkoord genomen worden zijn:

  • Volgens het akkoord wordt vanaf 1 april 2020 de accijns op tabak verhoogd, zodat een pakje met 20 stuks in dat jaar 1 euro duurder wordt.
  • Vanaf 2020 mogen sigaretten, shag, sigaren, e-sigaretten en aanverwante producten bij verkooppunten niet meer te zien zijn. Ook krijgen de verpakkingen dezelfde donkergroen-bruine kleur (uniforme of neutrale verpakkingen; in het Engels ook wel plain packaging genoemd).
  • Vanaf het schooljaar 2020/2021 zijn alle schoolterreinen rookvrij, net als alle kinderboerderijen en kinderopvanglocaties. Vanaf 2025 geldt dit voor alle speeltuinen en sportverenigingen. Ook in zorginstellingen mag vanaf dan niet meer worden gerookt.

Niet welkom aan tafel

Op dit moment is de tabaksbranche volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten die aanmerkelijk minder schadelijk zijn dan roken, zoals de e-sigaret. Bewezen is voorts dat vapen in veel gevallen een effectief middel is om mensen van het roken af te helpen.

Alle goede bedoelingen en zichtbare resultaten op het gebied van schadebeperking (Engels: harm reduction) ten spijt was de tabaksindustrie niet welkom aan de onderhandelingstafel om het Nationaal Preventieakkoord mede vorm te geven. De tabaksindustrie vindt dat opmerkelijk, vooral ook gezien het feit dat producenten van bijvoorbeeld nicotinepleisters en nicotinekauwgum wel mochten meedoen met het overleg. Dit terwijl hun producten – zo is uit onderzoek gebleken – aanzienlijk minder effectief zijn bij het stoppen met roken dan de zogeheten new generation products die de tabaksindustrie de laatste jaren heeft ontwikkeld.

« Terug naar overzicht
Zoeken