NIX 18

NIX18 is een reclamecampagne die sinds 1 januari 2014 loopt. Ze is bedoeld om jongeren onder de 18 jaar van het roken en drinken af te houden. NIX18 is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, in samenwerking met een groot aantal partners. De campagne is bij het grote publiek vooral bekend door TV- en radio-spots en online video’s. Daarnaast zijn er gedrukte reclame-uitingen in onder meer supermarkten.

NIX18 beoogt om jongeren, maar ook hun omgeving, duidelijk te maken dat roken en drinken beneden de 18 jaar sociaal-maatschappelijk onaanvaardbaar is en dat het gebruik van onder andere alcohol en sigaretten op jonge leeftijd bovendien schadelijk is voor de gezondheid. Ouders die worstelen met de vraag hoe ze niet roken en niet drinken onder de 18 met hun kinderen bespreekbaar kunnen maken worden door NIX18 op weg geholpen. Zo krijgen ze ideeën aangereikt op welke wijze ze kunnen komen tot afspraken met hun kinderen onder het motto: Je doet het niet voor NIX.

De campagne NIX18 is sinds de lancering op 1 januari 2014 een begrip in Nederland. De naam is een ludieke samenvatting van een wetswijziging die met ingang van deze datum van kracht werd. Daarin werd de leeftijdsgrens van 16 jaar voor het drinken in openbare gelegenheden en het bezit van zwak houdende alcoholische opgeschroefd naar 18 jaar. Op grond van de Tabakswet werd het daarnaast ook verboden tabaksproducten te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar.

« Terug naar overzicht
Zoeken