Sigarettensmokkel

De term sigarettensmokkel heeft in de regel betrekking op sigaretten die op legale wijze zijn geproduceerd – veelal in ‘goedkope’ landen als Bulgarije of Polen – om vervolgens in een ander land in het illegale circuit te worden verhandeld. Sigaretten die in een ander land terechtkomen door middel van het omzeilen van de douane(faciliteiten), maken deel uit van de illegale sigarettenhandel. Een ander deel van de illegale sigarettenmarkt wordt gevormd door sigaretten (falsificaties of goedkope exemplaren) die buiten het zicht van de overheid – ook de Nederlandse – worden geproduceerd. Dat gebeurt doorgaans op goed verborgen locaties of in ruimtes die aan het zicht onttrokken zijn. Deze illegaal geproduceerde sigaretten zijn in de meeste ook bedoeld om het land te worden uit gesmokkeld.

Ook een groot deel van de illegale sigaretten die in Nederland worden geproduceerd is bedoeld voor verkoop in het buitenland. Met name in het Verenigd Koninkrijk kunnen criminelen aanzienlijke winsten maken met de verkoop illegale sigaretten. De prijs van een pakje sigaretten bedraagt daar omgerekend zo’n 15 euro.

Sigarettensmokkel vormt in vrijwel alle landen van Europa een serieus probleem. Niet alleen omdat de volksgezondheid in het geding is doordat elke vorm van controle door de overheid ontbreekt (namaaksigaretten zijn vaak nog ongezonder dan gewone sigaretten), maar ook omdat de Belastingdienst er veel geld door misloopt: van elk legaal pakje sigaretten of shag verdwijnt zo’n driekwart van de winkelwaarde in de schatkist. In het Verenigd Koninkrijk bedraagt de belastingdruk op tabaksproducten zelfs 90 procent.

In Nederland beschikt de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst sinds 2016 over een speciaal team dat zich richt op sigarettensmokkel. Met ingang van 2019 is de capaciteit verdubbeld. Consumenten zoeken in toenemende mate hun toevlucht tot het illegale circuit omdat zij de officiële prijs van een pakje sigaretten te hoog vinden. Naar verwachting wordt dit vanaf 2020 alleen maar erger, aangezien in dat jaar de accijns op tabaksproducten wordt verhoogd.

Illegale sigaretten zijn vaak gemakkelijk te herkennen, omdat op de pakjes het officiële accijnszegel ontbreekt.

Hoe groot de sigarettensmokkel in Nederland is, is onbekend. Uit een studie van KPMG naar de Europese sigarettenmarkt blijkt dat er in de Europese Unie jaarlijks 44,7 miljard sigaretten illegaal worden verhandeld. Dat is bijna 9 procent van het totaal. Voor de georganiseerde criminaliteit is sigarettensmokkel een relatief aantrekkelijke tak van sport. Het risico om gepakt te worden is klein. Loopt men desondanks tegen de lamp, dan worden in de regel vooralsnog lichte straffen opgelegd.

« Terug naar overzicht
Zoeken