Sjoemelsigaret

Met ‘sjoemelsigaret’ verwijst een sigaret met onzichtbare ventilatiegaatjes (luchtgaatjes) in het filter. Deze gaatjes – door de fabrikant aangebracht met de bedoeling de hoeveelheid schadelijke stoffen die de roker binnenkrijgt te minimaliseren – zouden tijdens het roken door de roker met de mond en de vingers worden dichtgeknepen. Daardoor zou het beoogde effect teniet worden gedaan en zou meer schadelijke stoffen binnenkrijgen dan de hoeveelheden waarvan de officiële onderzoeksrapporten gewag maken. Het verschil zit hem in het feit dat in de laboratoriumopstellingen machines fungeren als ‘roker’, waardoor er andere waarden worden gemeten dan in een situatie waarin echt gerookt wordt.

Het begrip ‘sjoemelen’ verwijst naar de veronderstelling dat tabaksproducenten de consument bewust misleiden, door willens en wetens gebruik te maken van de verkeerde data.

De ‘sjoemelsigaret’ werd in 2017 een nationaal begrip nadat de Amsterdamse advocate Bénédicte Ficq het OM had verzocht strafvervolging in te stellen tegen de tabaksindustrie. Een van de verwijten in haar aangifte was dat fabrikanten rokers opzettelijk schade toebrengen door er alles aan te doen om hun verslaving in stand te houden. De kwestie leidde tot veel ophef in de media, maar een strafzaak kwam het niet. Zowel het Openbaar Ministerie als het gerechtshof in Den Haag achtte geen grond aanwezig voor vervolging. Beide instanties waren van mening dat tabaksfabrikanten niets illegaals doen.

‘De sjoemelsigaret’ is tevens de titel van een boek van Trouw-journalist Joop Bouma.

« Terug naar overzicht
Zoeken