Vapen

‘Vapen’ is een handeling die duidt op het gebruik van een e-sigaret (elektronische sigaret; Engels: e-cig). In Nederland spreekt men in plaats van ‘vapen’ ook van ‘dampen’ (vanwege het feit dat er vloeistof wordt verdampt). Inmiddels behoeft de Engelse omschrijving in het Nederlands nauwelijks nog een toelichting, al zijn er media die de voorkeur geven aan het woord dampen.

Vapen (dampen) vindt plaats op basis van verhitting van een e-vloeistof (e-liquid, navulvloeistof) met of zonder nicotine. Bij vapen (dampen) vindt geen verbranding plaats – zoals bij conventionele sigaretten – maar verdamping (zoals het woord al zegt). Bij vapen komen dus geen giftige verbrandingsproducten vrij. De eerste bevindingen wijzen uit dat vapen aanzienlijk minder schadelijk zijn voor de gezondheid dan het roken van sigaretten (de schattingen lopen op tot 95 procent), maar helemaal onschadelijk voor de gezondheid is vapen waarschijnlijk niet. Naar de vraag hoe schadelijk vapen dan wel is, wordt wereldwijd volop onderzoek gedaan.

« Terug naar overzicht
Zoeken